Síntesi Municipal II
Preses, les
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 1.710
Variació anual 4,27%
Variació 2021-2023 5,23%
Agricultura 70
Indústria 855
Construcció 130
Serveis 655
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 185
Variació anual -5,13%
Variació 2021-2023 2,78%
Agricultura 10
Indústria 35
Construcció 25
Serveis 115
Atur registrat (Gener 2024) 49
Variació anual 6,52%
Variació 2020-2024 6,52%
Homes 21
Dones 28
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 8
De 35 a 44 anys 6
>44 anys 33
Agricultura 0
Indústria 13
Construcció 4
Serveis 30
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 4
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 6
Variació anual 100,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 4,83%
Homes 3,95%
Dones 5,80%
De 16 a 24 anys 2,44%
De 25 a 34 anys 5,59%
De 35 a 44 anys 2,26%
>44 anys 6,31%
Ocupats (3r Trim 2023) 950
Variació anual 1,50%
Variació quinquennal 7,83%
Homes 505
Dones 445
De 16 a 29 anys 135
De 30 a 44 anys 330
De 45 a 54 anys 280
> 55 anys 205
Estrangers 45
Beneficiaris prestacions (Des. 2023) 36
Variació anual -7,69%
Nivell contributiu 23
Nivell assistencial (Subsidi) 12
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 81,82%
Taxa de cobertura nivell contributiu 52,27%
Taxa de cobertura nivell assistencial 27,27%
Taxa de cobertura renda activa 4,55%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE