Síntesi Municipal II
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 375
Variació anual -2,09%
Variació 2016-2020 13,98%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 25
Serveis 344
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 6
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 52
Variació anual -7,14%
Variació 2016-2020 -5,45%
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 38
Atur registrat (Desembre 2022) 22
Variació anual -8,33%
Variació 2018-2022 -4,35%
Homes 8
Dones 14
De 16 a 24 anys 4
De 25 a 34 anys 2
De 35 a 44 anys 1
>44 anys 15
Agricultura 0
Indústria 2
Construcció 4
Serveis 16
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 1
Atur registrat estrangers 3
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2022) 7,67%
Homes 5,56%
Dones 9,79%
De 16 a 24 anys 15,38%
De 25 a 34 anys 5,26%
De 35 a 44 anys 1,56%
>44 anys 9,43%
Ocupats (3r Trim 2022) 265
Variació anual 13,25%
Variació quinquennal 6,85%
Homes 136
Dones 129
De 16 a 29 anys 38
De 30 a 44 anys 83
De 45 a 54 anys 78
> 55 anys 66
Estrangers 43
Beneficiaris prestacions (Des. 2022) 19
Variació anual 11,76%
Nivell contributiu 11
Nivell assistencial (Subsidi) 7
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 86,36%
Taxa de cobertura nivell contributiu 50,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 31,82%
Taxa de cobertura renda activa 4,55%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE