Síntesi Municipal II
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2023) 565
Variació anual 24,18%
Variació 2021-2023 34,52%
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 40
Serveis 520
Llocs de treball: Autònoms (T 2023) 50
Variació anual 0,00%
Variació 2021-2023 0,00%
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 5
Serveis 35
Atur registrat (Novembre 2023) 12
Variació anual -36,84%
Variació 2019-2023 -33,33%
Homes 4
Dones 8
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 0
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 8
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 2
Serveis 9
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 3
Alt nivell formatiu 0
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -50,00%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2023) 4,18%
Homes 2,68%
Dones 5,80%
De 16 a 24 anys 6,25%
De 25 a 34 anys 0,00%
De 35 a 44 anys 3,51%
>44 anys 5,06%
Ocupats (3r Trim 2023) 280
Variació anual 5,66%
Variació quinquennal 12,90%
Homes 145
Dones 135
De 16 a 29 anys 45
De 30 a 44 anys 80
De 45 a 54 anys 85
> 55 anys 70
Estrangers 55
Beneficiaris prestacions (Octubre 2023) 12
Variació anual -25,00%
Nivell contributiu 4
Nivell assistencial (Subsidi) 6
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 100,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 33,33%
Taxa de cobertura nivell assistencial 50,00%
Taxa de cobertura renda activa 16,67%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE