Síntesi Municipal II
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 375
Variació anual -2,09%
Variació 2016-2020 13,98%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 25
Serveis 344
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 6
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 52
Variació anual -7,14%
Variació 2016-2020 -5,45%
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 38
Atur registrat (Febrer 2021) 26
Variació anual 23,81%
Variació 2017-2021 23,81%
Homes 13
Dones 13
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 17
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 2
Serveis 24
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 2
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Febrer 2021) 9,85%
Homes 9,03%
Dones 10,83%
De 16 a 24 anys 15,00%
De 25 a 34 anys 8,33%
De 35 a 44 anys 2,78%
>44 anys 13,71%
Ocupats (3r Trim 2020) 243
Variació anual -2,02%
Variació quinquennal 9,46%
Homes 128
Dones 115
De 16 a 29 anys 36
De 30 a 44 anys 78
De 45 a 54 anys 70
> 55 anys 59
Estrangers 31
Beneficiaris prestacions (Des. 2020) 23
Variació anual 64,29%
Nivell contributiu 14
Nivell assistencial (Subsidi) 8
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 82,14%
Taxa de cobertura nivell contributiu 50,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,57%
Taxa de cobertura renda activa 3,57%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE