Síntesi Municipal II
Figueres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2023) 11.585
Variació anual 2,34%
Variació 2021-2023 7,22%
Agricultura 30
Indústria 1.185
Construcció 785
Serveis 9.585
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2023) 3.355
Variació anual 1,67%
Variació 2021-2023 1,21%
Agricultura 60
Indústria 185
Construcció 435
Serveis 2.675
Atur registrat (Agost 2023) 2.455
Variació anual -10,24%
Variació 2019-2023 -12,57%
Homes 1.012
Dones 1.443
De 16 a 24 anys 149
De 25 a 34 anys 419
De 35 a 44 anys 560
>44 anys 1.327
Agricultura 95
Indústria 162
Construcció 209
Serveis 1.681
Sense ocupació anterior 308
Baix nivell formatiu 786
Alt nivell formatiu 165
Atur registrat estrangers 777
Variació anual -15,91%
Taxa d'atur registrat (Agost 2023) 11,55%
Homes 9,01%
Dones 14,41%
De 16 a 24 anys 7,85%
De 25 a 34 anys 10,12%
De 35 a 44 anys 10,57%
>44 anys 13,39%
Ocupats (2n Trim 2023) 20.205
Variació anual 4,40%
Variació quinquennal 7,27%
Homes 11.035
Dones 9.175
De 16 a 29 anys 4.340
De 30 a 44 anys 6.965
De 45 a 54 anys 5.250
> 55 anys 3.650
Estrangers 6.050
Beneficiaris prestacions (Juliol 2023) 1.462
Variació anual 4,35%
Nivell contributiu 822
Nivell assistencial (Subsidi) 566
Renda activa 74
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 60,26%
Taxa de cobertura nivell contributiu 33,88%
Taxa de cobertura nivell assistencial 23,33%
Taxa de cobertura renda activa 3,05%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE