Síntesi Municipal II
Escala, l'
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2023) 2.535
Variació anual 10,70%
Variació 2021-2023 20,71%
Agricultura 5
Indústria 490
Construcció 155
Serveis 1.885
Llocs de treball: Autònoms (T 2023) 1.035
Variació anual 4,02%
Variació 2021-2023 6,15%
Agricultura 15
Indústria 40
Construcció 165
Serveis 815
Atur registrat (Novembre 2023) 337
Variació anual -13,59%
Variació 2019-2023 -34,18%
Homes 146
Dones 191
De 16 a 24 anys 19
De 25 a 34 anys 43
De 35 a 44 anys 55
>44 anys 220
Agricultura 7
Indústria 33
Construcció 32
Serveis 254
Sense ocupació anterior 11
Baix nivell formatiu 60
Alt nivell formatiu 45
Atur registrat estrangers 79
Variació anual -4,82%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2023) 6,99%
Homes 5,73%
Dones 8,39%
De 16 a 24 anys 3,97%
De 25 a 34 anys 5,64%
De 35 a 44 anys 4,93%
>44 anys 8,92%
Ocupats (3r Trim 2023) 4.230
Variació anual 4,75%
Variació quinquennal 12,02%
Homes 2.260
Dones 1.970
De 16 a 29 anys 650
De 30 a 44 anys 1.380
De 45 a 54 anys 1.195
> 55 anys 1.005
Estrangers 1.030
Beneficiaris prestacions (Octubre 2023) 391
Variació anual -5,56%
Nivell contributiu 213
Nivell assistencial (Subsidi) 169
Renda activa 9
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 118,84%
Taxa de cobertura nivell contributiu 64,74%
Taxa de cobertura nivell assistencial 51,37%
Taxa de cobertura renda activa 2,74%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE