Síntesi Municipal II
Celrà
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 3.085
Variació anual 5,29%
Variació 2021-2023 14,05%
Agricultura 5
Indústria 1.410
Construcció 205
Serveis 1.470
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 400
Variació anual 2,56%
Variació 2021-2023 5,26%
Agricultura 15
Indústria 30
Construcció 50
Serveis 305
Atur registrat (Gener 2024) 164
Variació anual -2,96%
Variació 2020-2024 -14,14%
Homes 67
Dones 97
De 16 a 24 anys 14
De 25 a 34 anys 40
De 35 a 44 anys 22
>44 anys 88
Agricultura 2
Indústria 61
Construcció 9
Serveis 88
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 23
Alt nivell formatiu 27
Atur registrat estrangers 61
Variació anual 8,93%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 5,65%
Homes 4,29%
Dones 7,23%
De 16 a 24 anys 5,51%
De 25 a 34 anys 7,62%
De 35 a 44 anys 3,18%
>44 anys 6,14%
Ocupats (3r Trim 2023) 2.720
Variació anual 3,90%
Variació quinquennal 5,71%
Homes 1.490
Dones 1.230
De 16 a 29 anys 455
De 30 a 44 anys 925
De 45 a 54 anys 865
> 55 anys 480
Estrangers 580
Beneficiaris prestacions (Gener 2024) 153
Variació anual 7,75%
Nivell contributiu 106
Nivell assistencial (Subsidi) 45
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 93,29%
Taxa de cobertura nivell contributiu 64,63%
Taxa de cobertura nivell assistencial 27,44%
Taxa de cobertura renda activa 1,22%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE