Síntesi Municipal II
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2023) 455
Variació anual -3,19%
Variació 2021-2023 1,11%
Agricultura 0
Indústria 95
Construcció 35
Serveis 325
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2023) 285
Variació anual -1,72%
Variació 2021-2023 1,79%
Agricultura 20
Indústria 10
Construcció 45
Serveis 210
Atur registrat (Agost 2023) 49
Variació anual -20,97%
Variació 2019-2023 -14,04%
Homes 26
Dones 23
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 6
De 35 a 44 anys 9
>44 anys 31
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 5
Serveis 36
Sense ocupació anterior 3
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 8
Variació anual -11,11%
Taxa d'atur registrat (Agost 2023) 4,50%
Homes 4,68%
Dones 4,32%
De 16 a 24 anys 4,11%
De 25 a 34 anys 3,51%
De 35 a 44 anys 3,77%
>44 anys 5,12%
Ocupats (2n Trim 2023) 1.045
Variació anual 0,77%
Variació quinquennal 11,76%
Homes 530
Dones 515
De 16 a 29 anys 150
De 30 a 44 anys 315
De 45 a 54 anys 310
> 55 anys 270
Estrangers 160
Beneficiaris prestacions (Juliol 2023) 42
Variació anual -2,33%
Nivell contributiu 26
Nivell assistencial (Subsidi) 16
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 91,30%
Taxa de cobertura nivell contributiu 56,52%
Taxa de cobertura nivell assistencial 34,78%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE