Síntesi Municipal I
Forallac
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 50,63
Altitud (metres) 51,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 13

Demografia 2022

Població total 1.765
Variació anual 3,34%
Variació 2018-2022 3,04%
Habitants per km2 35
Homes 853
Dones 912
Percentatge de joves 14,96%
Percentatge d'adults 62,61%
Percentatge pob. gran 22,44%
Índex d'envelliment 150,00
Edat mitjana 45,28
Índex de dependència global 59,73
Índex de recanvi 178,82
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 23
Naixements 12
Índex sintètic de fecunditat 1,20
Defuncions 13
Taxa bruta de mortalitat 7,49
Població estrangera 186
Variació anual 16,25%
Variació 2018-2022 36,76%
Edat mitjana 36,30
Taxa d'estrangeria 10,54%
5 principals nacionalitats 91
Marroc 30
Romania 29
Regne Unit 14
Itàlia 10
França 8

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 2.956.200€
Variació anual 3,71%
Ingressos corrents / habitant 1.675€
Despeses 2.956.200€
Variació anual 3,71%
Inversió / habitant 350€
Despeses / habitant 1.675€
Deute viu 0€
Variació anual ND
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda