Síntesi Municipal I
Vilobí d'Onyar
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Selva
Superfície (km2) 32,59
Altitud (metres) 122,00
Entitats singulars 3
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2022

Població total 3.304
Variació anual -0,18%
Variació 2018-2022 3,38%
Habitants per km2 101
Homes 1.701
Dones 1.603
Percentatge de joves 17,04%
Percentatge d'adults 65,28%
Percentatge pob. gran 17,68%
Índex d'envelliment 103,73
Edat mitjana 42,29
Índex de dependència global 53,18
Índex de recanvi 115,52
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 51
Naixements 26
Índex sintètic de fecunditat 1,29
Defuncions 22
Taxa bruta de mortalitat 6,65
Població estrangera 344
Variació anual -3,37%
Variació 2018-2022 7,17%
Edat mitjana 32,94
Taxa d'estrangeria 10,41%
5 principals nacionalitats 126
Romania 52
Marroc 46
Ucraïna 13
Rússia 8
Senegal 7

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 5.836.069€
Variació anual 5,57%
Ingressos corrents / habitant 1.766€
Despeses 5.836.069€
Variació anual 5,57%
Inversió / habitant 396€
Despeses / habitant 1.766€
Deute viu 646.830€
Variació anual -10,76%
Deute / habitant 196€
Deute / Ingressos corrents 11,08%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda