Síntesi Municipal I
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 11,09
Altitud (metres) 49,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2022

Població total 250
Variació anual -3,10%
Variació 2018-2022 -12,59%
Habitants per km2 23
Homes 127
Dones 123
Percentatge de joves 15,20%
Percentatge d'adults 60,80%
Percentatge pob. gran 24,00%
Índex d'envelliment 157,89
Edat mitjana 46,40
Índex de dependència global 64,47
Índex de recanvi 144,44
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 17
Naixements 1
Índex sintètic de fecunditat 0,74
Defuncions 4
Taxa bruta de mortalitat 15,75
Població estrangera 22
Variació anual -4,35%
Variació 2018-2022 -8,33%
Edat mitjana 42,27
Taxa d'estrangeria 8,80%
5 principals nacionalitats 16
Alemanya 6
Ucraïna 3
Paraguai 3
Rússia 3
Itàlia 1

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 357.750€
Variació anual -11,88%
Ingressos corrents / habitant 1.431€
Despeses 357.750€
Variació anual -11,88%
Inversió / habitant 160€
Despeses / habitant 1.431€
Deute viu 1.040€
Variació anual 96,23%
Deute / habitant 4€
Deute / Ingressos corrents 0,29%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda