Síntesi Municipal I
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 11,09
Altitud (metres) 49,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2020

Població total 274
Variació anual -5,52%
Variació 2016-2020 -4,86%
Habitants per km2 25
Homes 138
Dones 136
Percentatge de joves 16,79%
Percentatge d'adults 60,22%
Percentatge pob. gran 22,99%
Índex d'envelliment 136,96
Edat mitjana 44,93
Índex de dependència global 66,06
Índex de recanvi 121,43
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 16
Naixements 1
Índex sintètic de fecunditat 0,53
Defuncions 3
Taxa bruta de mortalitat 10,64
Població estrangera 27
Variació anual 8,00%
Variació 2016-2020 8,00%
Edat mitjana 43,06
Taxa d'estrangeria 9,85%
5 principals nacionalitats 18
Alemanya 8
Ucraïna 3
Rússia 3
Bèlgica 2
Luxemburg 2

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2019

Ingressos 0€
Variació anual ND
Ingressos corrents / habitant 0€
Despeses 0€
Variació anual ND
Inversió / habitant 0€
Despeses / habitant 0€
Deute viu 120€
Variació anual 140,00%
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda