Síntesi Municipal I
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Baix Empordà
Superfície (km2) 11,09
Altitud (metres) 49,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2021

Població total 258
Variació anual -5,84%
Variació 2017-2021 -12,54%
Habitants per km2 23
Homes 128
Dones 130
Percentatge de joves 15,50%
Percentatge d'adults 60,85%
Percentatge pob. gran 23,64%
Índex d'envelliment 152,50
Edat mitjana 46,05
Índex de dependència global 64,33
Índex de recanvi 125,00
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 17
Naixements 0
Índex sintètic de fecunditat 0,00
Defuncions 2
Taxa bruta de mortalitat 7,52
Població estrangera 27
Variació anual 8,00%
Variació 2016-2020 8,00%
Edat mitjana 43,06
Taxa d'estrangeria 10,47%
5 principals nacionalitats 18
Alemanya 8
Rússia 3
Ucraïna 3
Suïssa 2
Luxemburg 2

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2021

Ingressos 406.000€
Variació anual -0,98%
Ingressos corrents / habitant 1.574€
Despeses 406.000€
Variació anual -0,98%
Inversió / habitant 147€
Despeses / habitant 1.574€
Deute viu 530€
Variació anual ND
Deute / habitant 2€
Deute / Ingressos corrents 0,13%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda