Síntesi Municipal I
Salt
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Gironès
Superfície (km2) 6,64
Altitud (metres) 83,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2022

Població total 32.517
Variació anual 0,89%
Variació 2018-2022 6,19%
Habitants per km2 4.897
Homes 17.139
Dones 15.378
Percentatge de joves 21,23%
Percentatge d'adults 66,09%
Percentatge pob. gran 12,68%
Índex d'envelliment 59,74
Edat mitjana 37,83
Índex de dependència global 51,30
Índex de recanvi 77,21
Població estacional 31.545
Població resident a l'estranger 2.079
Naixements 346
Índex sintètic de fecunditat 1,65
Defuncions 186
Taxa bruta de mortalitat 5,75
Població estrangera 12.402
Variació anual -0,15%
Variació 2018-2022 6,92%
Edat mitjana 32,71
Taxa d'estrangeria 38,14%
5 principals nacionalitats 6.020
Marroc 4.263
Senegal 553
Romania 545
Nigèria 408
Xina 251

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 31.390.950€
Variació anual -0,98%
Ingressos corrents / habitant 965€
Despeses 31.390.950€
Variació anual -0,98%
Inversió / habitant 54€
Despeses / habitant 965€
Deute viu 19.329.390€
Variació anual 51,81%
Deute / habitant 594€
Deute / Ingressos corrents 61,58%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda