Síntesi Municipal I
Riudarenes
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Selva
Superfície (km2) 47,60
Altitud (metres) 84,00
Entitats singulars 8
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2020

Població total 2.204
Variació anual 1,01%
Variació 2016-2020 3,96%
Habitants per km2 46
Homes 1.134
Dones 1.070
Percentatge de joves 16,88%
Percentatge d'adults 64,70%
Percentatge pob. gran 18,42%
Índex d'envelliment 109,14
Edat mitjana 42,53
Índex de dependència global 54,56
Índex de recanvi 110,74
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 28
Naixements 15
Índex sintètic de fecunditat 1,10
Defuncions 16
Taxa bruta de mortalitat 7,30
Població estrangera 267
Variació anual -3,61%
Variació 2016-2020 25,94%
Edat mitjana 35,94
Taxa d'estrangeria 12,11%
5 principals nacionalitats 166
Romania 104
Marroc 22
Gàmbia 14
Colòmbia 13
França 13

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2020

Ingressos 2.499.528€
Variació anual 6,18%
Ingressos corrents / habitant 1.134€
Despeses 2.499.528€
Variació anual 6,18%
Inversió / habitant 14€
Despeses / habitant 1.134€
Deute viu 658.170€
Variació anual -52,33%
Deute / habitant 299€
Deute / Ingressos corrents 26,33%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda