Síntesi Municipal I
Riudarenes
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Selva
Superfície (km2) 47,60
Altitud (metres) 84,00
Entitats singulars 8
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2022

Població total 2.337
Variació anual 2,37%
Variació 2018-2022 7,15%
Habitants per km2 49
Homes 1.213
Dones 1.124
Percentatge de joves 15,88%
Percentatge d'adults 65,68%
Percentatge pob. gran 18,44%
Índex d'envelliment 116,17
Edat mitjana 42,87
Índex de dependència global 52,25
Índex de recanvi 100,00
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 26
Naixements 20
Índex sintètic de fecunditat 1,43
Defuncions 15
Taxa bruta de mortalitat 6,49
Població estrangera 318
Variació anual 9,66%
Variació 2018-2022 21,84%
Edat mitjana 35,81
Taxa d'estrangeria 13,61%
5 principals nacionalitats 194
Romania 124
Marroc 34
França 14
Xina 12
Ucraïna 10

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 2.575.150€
Variació anual 0,75%
Ingressos corrents / habitant 1.102€
Despeses 2.575.150€
Variació anual 0,75%
Inversió / habitant 22€
Despeses / habitant 1.102€
Deute viu 381.020€
Variació anual -27,00%
Deute / habitant 163€
Deute / Ingressos corrents 14,80%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda