Síntesi Municipal I
Riudarenes
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Selva
Superfície (km2) 47,60
Altitud (metres) 84,00
Entitats singulars 8
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2021

Població total 2.283
Variació anual 3,58%
Variació 2017-2021 6,43%
Habitants per km2 48
Homes 1.187
Dones 1.096
Percentatge de joves 16,73%
Percentatge d'adults 64,61%
Percentatge pob. gran 18,66%
Índex d'envelliment 111,52
Edat mitjana 42,59
Índex de dependència global 54,78
Índex de recanvi 94,62
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 25
Naixements 24
Índex sintètic de fecunditat 1,74
Defuncions 14
Taxa bruta de mortalitat 6,24
Població estrangera 267
Variació anual -3,61%
Variació 2016-2020 25,94%
Edat mitjana 35,94
Taxa d'estrangeria 11,70%
5 principals nacionalitats 166
Romania 104
Marroc 22
Gàmbia 14
Colòmbia 13
França 13

Orígen de la població estrangera. 2020

Pressupostos municipals 2021

Ingressos 2.555.965€
Variació anual 2,26%
Ingressos corrents / habitant 1.120€
Despeses 2.555.965€
Variació anual 2,26%
Inversió / habitant 70€
Despeses / habitant 1.120€
Deute viu 521.970€
Variació anual -20,69%
Deute / habitant 229€
Deute / Ingressos corrents 20,42%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda