Síntesi Municipal I
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Ripollès
Superfície (km2) 103,38
Altitud (metres) 947,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 16

Demografia 2022

Població total 2.469
Variació anual 1,40%
Variació 2018-2022 9,20%
Habitants per km2 24
Homes 1.200
Dones 1.269
Percentatge de joves 12,03%
Percentatge d'adults 61,16%
Percentatge pob. gran 26,81%
Índex d'envelliment 222,90
Edat mitjana 48,24
Índex de dependència global 63,51
Índex de recanvi 166,36
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 91
Naixements 15
Índex sintètic de fecunditat 1,08
Defuncions 32
Taxa bruta de mortalitat 13,05
Població estrangera 350
Variació anual 8,70%
Variació 2018-2022 54,87%
Edat mitjana 36,14
Taxa d'estrangeria 14,18%
5 principals nacionalitats 225
Colòmbia 125
Romania 32
Marroc 27
Argentina 24
Itàlia 17

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 5.935.067€
Variació anual 4,32%
Ingressos corrents / habitant 2.404€
Despeses 5.935.067€
Variació anual 4,32%
Inversió / habitant 224€
Despeses / habitant 2.404€
Deute viu 763.230€
Variació anual -26,72%
Deute / habitant 309€
Deute / Ingressos corrents 12,86%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda