Síntesi Municipal I
Bolvir
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Cerdanya
Superfície (km2) 10,34
Altitud (metres) 1.145,00
Entitats singulars 9
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2022

Població total 518
Variació anual 5,93%
Variació 2018-2022 35,25%
Habitants per km2 50
Homes 267
Dones 251
Percentatge de joves 15,64%
Percentatge d'adults 66,99%
Percentatge pob. gran 17,37%
Índex d'envelliment 111,11
Edat mitjana 43,40
Índex de dependència global 49,28
Índex de recanvi 113,89
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 13
Naixements 8
Índex sintètic de fecunditat 2,77
Defuncions 4
Taxa bruta de mortalitat 7,94
Població estrangera 37
Variació anual -9,76%
Variació 2018-2022 0,00%
Edat mitjana 47,91
Taxa d'estrangeria 7,14%
5 principals nacionalitats 20
França 6
Portugal 4
Bolívia 4
Argentina 3
Veneçuela 3

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 1.735.000€
Variació anual 3,58%
Ingressos corrents / habitant 3.349€
Despeses 1.735.000€
Variació anual 3,58%
Inversió / habitant 607€
Despeses / habitant 3.349€
Deute viu 70€
Variació anual ND
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda