Síntesi Municipal I
Besalú
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Garrotxa
Superfície (km2) 4,93
Altitud (metres) 151,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2022

Població total 2.480
Variació anual -0,88%
Variació 2018-2022 0,53%
Habitants per km2 503
Homes 1.182
Dones 1.298
Percentatge de joves 16,41%
Percentatge d'adults 60,00%
Percentatge pob. gran 23,59%
Índex d'envelliment 143,73
Edat mitjana 45,56
Índex de dependència global 66,67
Índex de recanvi 140,00
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 43
Naixements 21
Índex sintètic de fecunditat 1,33
Defuncions 35
Taxa bruta de mortalitat 14,05
Població estrangera 305
Variació anual -2,56%
Variació 2018-2022 17,76%
Edat mitjana 35,80
Taxa d'estrangeria 12,30%
5 principals nacionalitats 170
Marroc 85
Romania 52
Colòmbia 16
Regne Unit 9
Argentina 8

Orígen de la població estrangera. 2022

Pressupostos municipals 2022

Ingressos 3.147.256€
Variació anual 6,98%
Ingressos corrents / habitant 1.269€
Despeses 3.147.256€
Variació anual 6,98%
Inversió / habitant 78€
Despeses / habitant 1.269€
Deute viu 1.600.710€
Variació anual -18,52%
Deute / habitant 645€
Deute / Ingressos corrents 50,86%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda