Glossari


Places i centres d'educació infantil

El primer cicle de l’educació infantil és una etapa educativa no obligatòria que s’ofereix des dels ajuntaments en un percentatge important.

Les dades que es presenten mostren el nombre d’infants de cada edat que assisteixen als centres segons la titularitat. Les dades corresponents al sector públic inclouen tant les escoles bressol municipals com les llars d’infants del Departament d’Ensenyament.

Font: Estadístiques del Departament d’Ensenyament

Logo DDGI