Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:       
 Període 2:           Municipi/s:          
Sexe, Tots 2022, Maig 2023, Maig Variació % 2022, Maig % 2023, Maig %Variació
Homes 14.117 12.908 -1.209 43,63% 43,00% -8,56%
Dones 18.238 17.114 -1.124 56,37% 57,00% -6,16%
TOTAL 32.355 30.022 -2.333 100,00% 100,00% -7,21%
 
  Font: