Càmpings per categoria
Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2002
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Branca d'activitat Nombre
Energia i aigua 240
Química i metall 472
Transformació de metalls 1.731
Productes alimentaris 782
Tèxtil i confecció 530
Edició i mobles 1.317
Indústria ncaa 221
Total 5.293
  Font: