Empresa Mida Espai
+ALFONS DÍAZ DÍAZ - m2 Sala de treball 1
+EL REPLÀ - m2 Sala de treball 1
+RAQUEL BOU BOSCH ( 2 espais de treball) - m2 Sala de treball 1
+BAULA RURAL SCCLP (3 espais de treball) 22,20 m2 Sala de treball 2
+FERRAN GASAU 37,60 m2 Sala de treball 1