Llista de preus

ESTADES COWORKING (subminsitres inclosos) Base Iva TOTAL
JORNADA COMPLERTA (24 H) 148,76 31,24 180
MITJA JORNADA MATINS (4H) 97,52 20,48 118
MITJA JORNADA TARDES (4H) 97,52 20,48 118
ESTADA 1 DIA (8H) SETMANA 45,45 9,55 55
ESTADA 2 DIES (8H) SETMANA 78,51 16,49 95
ESTADA 3 DIES (8H) SETMANA 99,17 20,83 120
ESTADA 1 DIA MITJA JORNADA (4H) SETMANA 28,93 6,07 35
ESTADA 2 DIES MITJA JORNADA (4H) SETMANA 53,72 11,28 65
ESTADA 3 DIES MITJA JORNADA (4H) SETMANA 70,25 14,75 85
ESTADA 1 DIA (8H) AL MES NO FIXE 24,79 5,21 30
ESTADA 2 DIES (8H) AL MES NO FIXE 37,19 7,81 45
ESTADA 3 DIES (8H) AL MES NO FIXE 45,45 9,55 55
PREUS/H LLOGUER SALA REUNIONS PER EMPR. EXTERNES
 DINS HORARI OBERTURA DE L’ESPAI 21 4,41 25,41
GUIXETA INDIVIDUAL INCLOSA PER CADA ESPAI 0