Arc Llatí

L'Arc Llatí és una associació d'entitats locals de segon nivell del Mediterrani nord-occidental (diputacions catalanes i espanyoles, departaments francesos i províncies italianes), de la qual la Diputació de Girona forma part.

Els objectius principals de l'associació Arc Llatí són:

  • Definir una estratègia de desenvolupament i d'ordenació de l'espai que abasti les entitats integrades en l'associació, amb la inclusió dels actors socioeconòmics, des d'una perspectiva de baix a d'alt.
  • Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits més significatius de desenvolupament del territori.
  • Treballar en projectes i iniciatives conjunts.
  • Defensar els interessos i les necessitats d'aquests territoris enfront de les institucions de la Unió Europea i estatals.
  • Obrir un espai de cooperació amb els països del sud de la Mediterrània.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Més informació

Web Arc Llatí

Servei responsable

Servei de Programes Europeus