Premis i concursos europeus

Agrupa diverses convocatòries que no són, estrictament, subvencions, però que es tradueixen també en un ajut econòmic o que poden ser interessants pel tema i l’impacte que poden tenir.

A qui s'adreça

Ens públics, Ciutadans, Entitats, empreses

Departament responsable

Servei de Programes Europeus

Documentació