Servei de housing

Allotjar al centre de càlcul de la Diputació de Girona ordinadors destinats a donar servei a través d'internet

 

Serveis que s'ofereixen

Espai en el centre de càlcul per allotjar màquines enracables

Forma part del Pla de Serveis d'Assistència en Administració Electrònica als Ens Locals

 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals, ens locals i organismes dependents d'ells de les comarques gironines

 

Accés al servei

Els passos que cal seguir són:

  • Obtenir informe positiu del servei de Noves Tecnologies que verifiqui que el servidor a allotjar compleix amb les condicions adequades de consum energètic, unitats de rack ocupades i estat de manteniment del servidor.
  • Acordar pel Ple de l'ajuntament la petició de servei segons el MODEL D'ACORD DE PETICIÓ DELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
  • Remetre l'acord de petició de servei a la Diputació de Girona mitjançant EACAT.

 

Terminis

Petició del servei: Durant tot l'any
Durada del servei: Indefinida

 

Normativa

 

Servei responsable

Noves Tecnologies

Documentació