Servei de hosting

La Diputació de Girona ofereix el servei d'allotjar pàgines web, comptes de correu i dominis als seus servidors

 

Serveis que s'ofereixen

  • Allotjament de pàgines web. Aquest servei consisteix en allotjar als servidors de la Diputació de Girona, pàgines web estàtiques o dinàmiques utilitzant tecnologia PHP i MySQL
  • Servei de bústies de correu. Consisteix en facilitar bústies de correu electrònic accessibles per IMAP, POP3 i webmail juntament amb un portal de gestió per cada domini
  • Servei d'allotjament de dominis d'internet. Consisteix en allotjar el servei de DNS per a dominis que tan es poden utilitzar per a bústies de correu, els llocs web o altres serveis

Forma part del Pla de Serveis d'Assistència en Administració Electrònica als Ens Locals

 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals, ens locals i organismes dependents d'ells de les comarques gironines

 

Accés al servei

Els passos que cal seguir són:

  • Obtenir informe positiu del servei de Noves Tecnologies que verifiqui que es compleixen les condicions adequades per a poder rebre el servei.
  • Acordar pel Ple de l'ajuntament la petició de servei segons el MODEL D'ACORD DE PETICIÓ DELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
  • Remetre l'acord de petició de servei a la Diputació de Girona mitjançant EACAT.

 

Terminis

Petició del servei: Durant tot l'any
Durada del servei: Indefinida

Normativa

 

Servei responsable

Noves Tecnologies

Documentació