Registre General d'Entrada i Sortida de Documents

És un registre únic amb diferents assentaments que contenen una referència exacta dels documents que es remeten des de les diferents àrees i departaments, o bé dels documents que les àrees o departaments de la Diputació reben.

La llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques disposa que cada administració disposarà d'un registre electrònic general. De conformitat amb l'article 16/4 el registre d'entrada de la Diputació de Girona és plenament interoperable i per tant compatible amb el de qualsevol òrgan o administració pública. Així mateix es garanteix que els documents presentats siguin correctament digitalitzats.

 

A qui s'adreça

Ens públics

El Registre General d'Entrada i Sortida de Documents té la finalitat que constin amb claredat tant l'entrada de documents que es reben a la Diputació com la sortida dels que han estat tramitats definitivament. El destinatari, per tant, és el públic en general, si bé els ajuntaments de la província de Girona hi tenen major rellevància atès que la major part de les activitats i serveis de la Diputació s'adrecen a aquests ens locals.

Normativa

Servei responsable

Secretaria General