XXII edició del Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya

Descripció

INSPAI, Centre de la Imatge, adscrit a l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies i Esports de la Diputació de Girona, convoca la XXII edició del Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya, el qual té com a objectiu promoure i difondre els treballs fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de l'àmbit territorial de Catalunya. Amb aquesta aposta per la creació fotogràfica, INSPAI persegueix dos objectius principals. Els dos objectius principals d'INSPAI amb aquesta aposta per la creació fotogràfica són, d'una banda, acostar la població a la fotografia, des de totes les vessants, perquè gaudeixi de les tendències de la producció fotogràfica actual, i, de l'altra, oferir als ajuntaments exposicions itinerants, com a proposta cultural.

El projecte fotogràfic escollit per la Diputació es dotarà dels recursos necessaris perquè sigui exposat, perquè se n'editi un catàleg i perquè l'exposició pugui itinerar. El projecte es premiarà amb 1.250,00 euros (import brut, subjecte a les retencions de les persones físiques vigents en el moment del pagament del premi).

Documentació

La sol·licitud, que ha de contenir la descripció i l'explicació del projecte presentat (màxim 2.000 caràcters), s'ha d'acompanyar d'un mínim de trenta imatges i d'un màxim de quaranta.

Les imatges que acompanyin la sol·licitud, lliurades en format digital, es poden haver realitzat amb total llibertat de procediments, sempre que siguin íntegrament fotogràfics. No s'acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques. Cal lliurar-ne dues versions: en fitxers amb format TIFF i una resolució de 2.400 × 3.800 píxels, i en fitxers amb format JPG i baixa resolució, de 241 × 350 píxels.

Per presentar-se a la convocatòria cal seguir les indicacions següents:

En línia:

 • Emplenar la instància genèrica, mitjançant la qual s'ha de sol·licitar ser admès a la convocatòria i participar en el Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya.
 • Adjuntar-hi la documentació següent:
  1. El document en format PDF «formulari inscripció» (cat./esp.) amb tots els camps emplenats i signats.
  2. El document en format PDF «model dades projecte» (cat./esp.) amb tots els camps emplenats.

ATENCIÓ: Per fer efectiva la inscripció en línia cal tenir signatura electrònica o estar donat d'alta a idCAT Mòbil.

Presencialment:

 • Emplenar i imprimir la instància genèrica, mitjançant la qual s'ha de sol·licitar ser admès a la convocatòria i participar en el Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya.
 • Adjuntar-hi la documentació següent:
  1. El document en format PDF «formulari inscripció» (cat./esp.) amb tots els camps emplenats i signats.
  2. El document en format PDF «model dades projecte» (cat./esp.) amb tots els camps emplenats.

Lliurar els documents al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h).

Destinataris

 1. Poden presentar les sol·licituds de participació a aquesta convocatòria, en el període comprès dins el termini que estableix la convocatòria per presentar la sol·licitud, les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys nascudes i/o empadronades en un municipi de Catalunya.
 2. La participació en la convocatòria és gratuïta.
 3. No es pot presentar a la convocatòria cap persona que hagi estat premiada en edicions passades. Tampoc no hi pot participar el personal funcionari o laboral de la Diputació de Girona ni dels organismes autònoms o entitats que en depenen.
 4. No s'acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a tres anys ni projectes presentats en edicions anteriors.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Bases
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > INSPAI, Centre de la Imatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
29/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Convocatòria
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > INSPAI, Centre de la Imatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
29/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Convocatòria
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > INSPAI, Centre de la Imatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
29/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Sol·licituds
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > INSPAI, Centre de la Imatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
29/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Sol·licituds
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > INSPAI, Centre de la Imatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
29/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > INSPAI, Centre de la Imatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
29/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > INSPAI, Centre de la Imatge
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
01/03/2024

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
01/03/2024
Tancament de convocatòria
08/04/2024

TRAMITACIÓ

Plataforma de tràmits de subvencions

Contacte

Centre gestor

INSPAI, Centre de la Imatge

ENLLAÇOS D'INTERÈS