Nova sortida d'evacuació i bany adaptat a la planta baixa de l'Espai de Cultura Contemporània les Bernardes de Salt

L'actuació pretesa en aquest expedient és l'adequació d'una nova sortida d'evacuació a la sala d'actes (anomenada l'Església) de l'Espai de Cultura Contemporània les Bernardes de Salt, a través de la façana nord.

Actualment l'evacuació de la sala d'actes es resol, en part, a través de la sortida habilitada a la façana sud pel carrer Major, mitjançant una zona de pas-sortida situada al lateral dret de la sala d'actes i, en part, a través de la sortida habilitada a la façana nord pel pati posterior, creuant el vestíbul i la sala polivalent, situats al lateral esquerra de la sala d'actes.

Per tal d'alliberar aquesta darrera sala polivalent d'esdevenir pas d'evacuació de la sala l'Església, es proposa doncs adequar una nova sortida a la façana nord, independent de la sala polivalent, que pugui permetre l'evacuació directa de la sala d'actes, sense interferir amb l'ús de l'espai polivalent. Per això es preveu reformar una part de l'espai destinat a magatzem i serveis higiènics privatius de l'escenari de la sala l'Església, conservant el magatzem escènic major amb altell.

 

Servei responsable

Servei d'Arquitectura

Documentació