Presentació de l'estudi Identificació de les tipologies edificatòries i de les solucions energètiques dels habitatges de les comarques gironines

Objectius

Aquest estudi està promogut conjuntament per la Diputació de Girona i l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona, i ha estat desenvolupat per la cooperativa Cíclica [Space·Community·Ecology].

L'estudi, en primer lloc, analitza el parc residencial de les comarques de Girona per tal d'identificar-ne dos dels tipus d'edificacions més representatius: els habitatges unifamiliars anteriors a 1940 (masies i cases rurals) i els blocs plurifamiliars d'entorn dels anys seixanta i setanta.

En segon lloc, analitza el comportament energètic d'aquests tipus d'edificacions i valora les possibles actuacions de millora encaminades a aconseguir els objectius de descarbonització. Les actuacions de millora es basen en intervencions passives (millora de l'aïllament tèrmic de la pell de l'edifici, canvi de tancaments, etc.) i en intervencions actives (millora dels sistemes energètics).

En tercer lloc, determina l'impacte que tindrien aquestes actuacions en la millora energètica i ho acompanya del cost econòmic que poden tenir.

Finalment, l'estudi es tanca amb un seguit de conclusions sobre les barreres i l'oportunitat de dur a terme les intervencions.

L'estudi, d'una banda, té com a finalitat oferir una visió de l'estat energètic d'una part molt representativa del parc edificat de la demarcació de Girona; d'altra banda, fomentar intervencions en els edificis per millorar-ne el comportament energètic i, d'aquesta manera, contribuir a reduir les emissions de CO2 i a millorar el confort de les llars.

A més, pretén traslladar als ajuntaments de la demarcació de Girona aquesta informació per tal de contribuir al foment de les polítiques de rehabilitació energètica i donar-hi recursos amb què poder articular-les.

Tot això va lligat amb l'objectiu principal de l'Observatori, que no és altre que fomentar l'anomenada rehabilitació conscient. Aquest concepte inclou aquelles rehabilitacions que van més enllà d'intervencions cosmètiques i estètiques, i que impliquen millores en la qualitat de vida de les persones i en el medi ambient. En el cas d'aquest estudi, es tracta de promoure millores energètiques que ajudin a reduir el consum i les pèrdues dels nostres edificis i, per tant, que millorin el dia a dia dels usuaris i que siguin més sostenibles.

A més, en relació amb el Pla Estratègic d'Implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) desenvolupat per la Diputació de Girona, que té l'objectiu de donar suport als ens locals gironins i acompanyar-los en la seva pròpia transformació, aquest estudi dona resposta als ODS 7 (energia assequible i no contaminant), 11 (ciutats i comunitats sostenibles) i 12 (producció i consum responsables).

En la jornada del dia 15 de desembre Joaquim Arcas Abella presentarà aquest estudi. Joaquim Arcas és doctor arquitecte, soci fundador i director executiu de la cooperativa Cíclica [Space·Community·Ecology] i redactor de l'estudi.

L'estudi pretén ser una eina perquè els professionals puguin assessorar l'usuari. En aquest sentit, també s'ha previst una segona jornada en línia, programada per al 16 de febrer al matí. En aquest cas, s'explicarà l'ús i la utilitat de l'estudi a tècnics i professionals, amb especial atenció a aquells que es troben al servei de l'Administració pública. Per inscripcions a la jornada dirigida als tècnics municipals cal formalitzar-les per mitjà de l'enllaç: https://forms.office.com/e/8nrkBihqQs

 

 

Programa

18.00 h :
Benvinguda institucional
Quim Ayats, diputat d'Habitatge de la Diputació de Girona
Marc Riera, president de l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona

18.15 h :
Presentació de l'estudi Identificació de les tipologies edificatòries i de les solucions energètiques dels habitatges de les comarques gironines
Joaquim Arcas Abella, doctor arquitecte, soci fundador i director executiu de la cooperativa Cíclica [Space·Community·Ecology] i redactor de l'estudi

19.00 h :
Conclusions
Isabel Granell Simeón, directora de l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona
Anna Pla Illa, cap de la secció d'Habitatge de la Diputació de Girona

19.30 h :
Torn obert de paraula

 

 

Documentació

 
 
 

Tornar

Inscripcions

La sessió està orientada al cos tècnic i al personal administratiu, als càrrecs electes dels ajuntaments i els consells comarcals, a la ciutadania interessada en la rehabilitació energètica i a les entitats de la demarcació de Girona que tinguin relació amb l'àmbit de l'habitatge.

Les inscripcions són gratuïtes.

Aforament màxim 80 persones.

Cal formalitzar la inscripció per mitjà de l'enllaç següent: Presentació de l'estudi Identificació de les tipologies edificatòries i de les solucions energètiques dels habitatges

 

Data i horari

Dimecres 15 de febrer de 2023,
de 18.00 a 19.30 h

Lloc

Casa de Cultura de Girona
Plaça de l'Hospital, 6
17002 Girona
Aula A, 1r pis

Organitza

Diputació de Girona i
Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona

Contacte