Projecte executiu d'infraestructures de telecomunicacions per al desplegament d'una xarxa de fibra òptica a la demarcació de Girona. Fase 1 - Tram Vilafant-Borrassà.

És objecte d'aquest document definir els treballs de nova obra civil per a la futura instal·lació de cable de Fibra Óptica necessaris per a la connexió del tram de la carretera GIP-5129 entre Vilafant i Borrassà.

  • Punt inicial: Carretera N-260 a Vilafant amb nova carretera projectada
  • Punt final: Carretera GIP-5129, punt quilomètric final (PKF): 2+886

 

Per a l'execució d'aquesta troncal serà necessària la construcció d'una nova rasa que transcorrerà per la GIP-5129 a l'àmbit de la Diputació de Girona des del municipi de Borrassà fins al municipi de Vilafant. La infraestructura de telecomunicacions s'ha projectat sobre la nova traça resultant de les obres de condicionament d'un tram de la carretera (GIP-5129 condicionada), segons el projecte de la Diputació de Girona pendent d'execució.

El present projecte forma part dels projectes executius d'infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Girona en el marc del Pacte Nacional per a una Societat Digital (PNSD).

 

Documentació

Projecte executiu d'infraestructures de telecomunicacions per al desplegament d'una xarxa de fibra òptica a la demarcació de Girona. Fase 1 - Tram Vilafant-Borrassà.

Servei responsable

Xarxa Viària