Projecte de compliment de prescripcions i actualització de preus del Projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, amb nou pont sobre el Manol

L'àmbit estudiat en aquest projecte comprèn la carretera GIP-5129 des de l'inici fins al PK 1+240 de la carretera actual, amb una longitud total de l'actuació d'aproximadament 1.100 m. L'objectiu general consisteix en un condicionament de la carretera que té la finalitat de millorar la connexió de Vilafant amb Borrassà amb una secció adequada al trànsit que hi circula, connectar directament la GIV-5129 amb la N-260 sense haver de passar per la trama urbana de Vilafant i en especial suprimir el perillós gual existent sobre el riu Manol. A més, el nou traçat de la variant millorarà els paràmetres de l'actual vial, millorant d'aquesta manera la seguretat viària, el temps de recorregut i el nivell de servei de la via.

 

Documentació

  1. Memòria, plànols, plec i pressupost
  2. Expropiacions i serveis afectats
  3. Annex 1 de 2
  4. Annex 2 de 2

Servei responsable

Xarxa Viària