Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6424 de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (TM de Flaçà), amb via verda.

El projecte es redacta per adequar les condicions geomètriques del tram de la carretera GIV-6424 entre el pk 0+100 i el trencant del camí de Sant Jordi Desvalls, a les condicions requerides per una via amb una IMD entre 500 i 1000 vehicles.

El projecte també dona compliment al pacte 2 del conveni, en el punt 1. Projecte, on diu que en el projecte del condicionament de la carretera s'hi inclourà el projecte corresponent la via verda. En aquest es preveuran les obres necessàries de forma totalment diferenciada per tal que es puguin executar conjuntament o de forma separada.

 

Documentació

Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6424 de Flaçà a Sant Llorenç de les Arenes, entre el PK 0+100 i 1+190 (TM de Flaçà), amb via verda.

Servei responsable

Xarxa Viària