Canvi de l'accés principal a l'edifici de les Bernardes de Salt

L'actuació pretesa en aquest expedient és el canvi de l'accés principal a l'edifici de les Bernardes de Salt, passant de l'accés frontal actual a l'accés a través de la galeria de ponent.

Avui es produeix dit accés des del carrer Major, a través d'una vorera de només 2,56 m d'amplada, protegida de l'intens trànsit rodat del carrer per una senzilla tanca metàl·lica que estreny el pas fins a 1,74 m, i cap a dins a través d'un cancell metàl·lic i vidriat que dóna accés directament a la major sala d'exposició del centre (sala), sense cap mena de vestíbul de recepció.

Es proposa doncs anul·lar aquest accés principal (per bé que deixant la porta de fusta planxada vista des de l'exterior com a element a protegir i mantenir) i substituir-lo per un nou accés des de la galeria de la banda de ponent de l'edifici, avui tancada amb un parament de vidre i amb un ús intern de serveis residual.

 

Documentació

Servei responsable

Servei d'Arquitectura