Sistema d'Intermediació Laboral (SIL)

Proporcionar l'accés al Sistema d'Intermediació Laboral (SIL) a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

 

A qui s'adreça

Ens públics

Poden sol·licitar aquest servei els ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Girona que acreditin l'existència d'un acord de l'òrgan de govern competent pel qual s'aprova la petició de prestació del servei (decret, acord de Junta de Govern o acord de Ple) i que compleixin els requisits següents:

  1. Estar adherits a XSLPE de la Diputació de Girona.
  2. Disposar de personal tècnic per al treball en l'àmbit de mercat de treball

Accés al servei

L'entitat interessada ha de formalitzar la sol·licitud del servei amb la documentació següent:

  • Acord d'un òrgan competent (decret, acord de Junta de Govern o acord de Ple)
  • Formulari sol·licitud adhesió Sistema d'Intermediació Laboral (SIL)
  • Formulari alta/modificació gestors Sistema d'Intermediació Laboral (SIL)
  • Declaració responsable gestors Sistema d'Intermediació Laboral (SIL)

Normativa

 

Servei responsable

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Documentació