Projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6211, de Figueres al Far d'Empordà, des del pont del Manol fins el PK 1+642.

El Ple de la Diputació, en data 15 de febrer de 2022, va aprovar inicialment el projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6211, de Figueres al Far d'Empordà, des del pont del Manol fins el PK 1+642.

 

Documentació

Projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6211, de Figueres al Far d'Empordà, des del pont del Manol fins el PK 1+642.

 

Servei responsable

Xarxa Viària