Convocatòria del concurs de projectes de novel·la gràfica «Llamps i Tintes!» (2022)

Descripció

Amb el propòsit d'incentivar la creació en la modalitat de novel·la gràfica i potenciar l'edició d'aquest gènere en llengua catalana, la Diputació de Girona convoca el concurs de projectes de novel·la gràfica.

Destinataris

Ciutadans

Hi poden participar persones físiques, aficionades o professionals de la novel·la gràfica majors de 18 anys i que compleixin aquests requisits:

  1. que hagin nascut o resideixin a les comarques gironines,
  2. que no hagin nascut a les comarques gironines ni hi resideixin però que presentin una proposta que estigui relacionada temàticament amb aquestes comarques.

La proposta la poden presentar un equip de guionista i dibuixant o bé una única persona autora de la proposta, del text i del dibuix; no s'admetran propostes només de guionistes. Les obres proposades podran estar realitzades en qualsevol estil gràfic i/o tractament de gènere, de caràcter experimental, realista o humorístic.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Per participar al concurs caldrà presentar el formulari de sol·licitud on constin les dades referents al títol del projecte, guió literari escrit en llengua catalana , descripció dels personatges i sinopsi argumental, així com les dades del/dels autor/a o autors/es (no s'admeten pseudònims).

El formulari de sol·licitud estarà disponible al web de la Diputació de Girona.

Juntament amb el formulari, s'haurà de presentar una prova de 4 pàgines de còmic acabades (en format JPG o PDF), amb text i il·lustració, compaginades com a part d'un àlbum que, un cop s'editi, tindrà una extensió de 48 pàgines més les cobertes de les mides següents: 17 cm × 26 cm (mides pàgina dibuixada: 15,5 cm × 24 cm). La prova s'haurà de presentar en suport electrònic, en un arxiu d'un màxim de 10 MG.

Cada concursant pot presentar una única proposta.

La documentació es podrà presentar al Registre General d'Entrada de la Diputació de Girona per una de les següents opcions:

Registre electrònic: (www.ddgi.cat)

Registre presencial: Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona) horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. En cas de restriccions derivades de la COVID-19 caldrà demanar cita prèvia.

 

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Comunicació Cultural
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
20/01/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Comunicació Cultural
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
25/01/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Comunicació Cultural
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
20/01/2022

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Comunicació Cultural
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2022
Format
PDF

Data de la última modificació
21/06/2022

Formats disponibles: