La regulació del preu dels lloguers

Destinataris

Personal tècnic, administratiu i càrrecs electes de l'administració de la demarcació de Girona relacionats amb l'habitatge.

 

Objectius

La pressió del mercat immobiliari dificulta i afecta directament a l'accés a un habitatge de lloguer digne i adequat. Per poder abordar aquest problemàtica es va aprovar la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge per a contenir i moderar el preu dels lloguers.

L'objectiu de la jornada és conèixer la regulació i les possibilitats d'aplicació en els diferents municipis de la demarcació de Girona que afecta el lloguer d'habitatges habituals i permanents situats en àrees amb un mercat d'habitatge tens.

En concret, la formació aprofundirà en la Llei per la contenció de rendes de lloguer a Catalunya.

 

Metodologia

Ponències amb diferents formadors

 • Explicació normativa: Gencat
 • Aplicacions locals directes: gestió, seguiment i protecció dels usuaris

 

Contingut

 1. Introducció al fenomen:
  1. Problemàtica de l'assequibilitat del lloguer
  2. Antecedents normatius i possibles efectes dels sistemes de control de rendes
  3. Avantatges de la Llei 11/2020
 2. Contingut de la Llei per la contenció de rendes de lloguer a Catalunya:
  1. L'aplicabilitat de la norma: mesures temporals i excepcionals
  2. La declaració d'àrees de mercat d'habitatge tens
  3. Règim de moderació i contenció de les rendes (índex de referència, excepcions i deures).
 3. Conseqüències de la Llei
  1. Recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei
  2. Possibles demandes de particulars
  3. L'aplicabilitat de la norma al mercat de lloguer

 

Formador/a

Jornada coordinada per Elga Molina (Doctora en Dret, responsable de l'Oficina Comarcal d'Habitatge del CC del Tarragonès i professora associada a la URV).

 

Documentació

 

Recursos

La regulació del preu dels lloguers

 
 
 

Tornar

Inscripcions

Formalitzar inscripció

 

Les places són limitades a un màxim de 80 assistents.

Dates i horari

Dilluns, 27 de setembre de 2021

Lloc

En línia a través de Zoom

Organitza

Servei d'Habitatge - Diputació de Girona
Tel. 972 18 48 56
Adreça electrònica: habitatge@ddgi.cat

Contacte