S.1.5. Cooperativa d'habitatge

Assessorament sobre les possibilitats de desenvolupar una cooperativa d'habitatge.

L'assessorament en l'àmbit de l'habitatge cooperatiu engloba les diferents actuacions recollides a continuació:

  • Actuacions locals.
  • Sessions de treball per al desplegament de les actuacions.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs, cal presentar una sol·licitud i els ens locals beneficiaris estaran obligats a facilitar les dades necessàries per a poder dur a terme el servei.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ajuntament.