Curs sobre llicències i comunicació prèvia d'obres. Estat de la qüestió

Destinataris

El curs està destinat al cos tècnic dels ajuntaments i consells comarcals de la província de Girona relacionat amb l'àmbit de l'habitatge.

En cas que s'omplin totes les places, s'acceptaran com a màxim dues persones per ajuntament o consell comarcal.

 

Objectius

A finals de gener de 2021 el COAC va proposar la realització d'un curs on es discutís sobre criteris generals d'aplicació de la normativa a les llicències, en un moment on alguns agents perceben un excés de documentació exigida i un increment d'interpretacions restrictives de les normatives.

Les tres sessions d'aquest curs tenen com a objectiu, a partir del debat amb persones expertes en conflictes concrets, fer aflorar quins poden ser els matisos admissibles i els ajustos raonables, les alternatives de millora i les mesures compensatòries que permetin implantar efectivament els objectius de les noves normatives sobre la realitat existent i la ciutat consolidada. Submergir-se en els conflictes per resoldre'ls.

 

Programa

  • Sessió 1: Control de qualitat de la documentació (dijous 21 d'octubre)
  • Sessió 2: Assoliment de la seguretat preventiva i la reutilització (dijous 28 d'octubre)
  • Sessió 3: Supervivència proporcionada de la disconformitat (dijous 4 de novembre)

 

Directors

Joan Falgueras, arquitecte i director de l'Oficina de Rehabilitació i cap de l'Àrea d'Arquitectura de l'Ajuntament de Figueres.

 
 
 

Tornar

Inscripcions

Formalitzar inscripció

 

Les places són limitades a 50 assistents i les inscripcions són gratuïtes per al col·lectiu de treballadors de l'Administració local de la demarcació de Girona.

Per poder obtenir el certificat d'assistència al curs cal haver assistit a un mínim del 80 % de les sessions.

Dates i horari

Els dijous 21 i 28 d'octubre i 4 de novembre de 2021,
de 10.00 a 14.00 h (12 hores).

Lloc

En línia.

Organitza

Secretaria de l'Escola Sert - Demarcació de Girona del COAC (Laura)
Tel. 972 41 28 96
Fax: 972 20 75 12
Adreça electrònica: esert.gir@coac.cat

coac

Servei d'Habitatge - Diputació de Girona
Tel. 972 18 48 56
Adreça electrònica: habitatge@ddgi.cat

Contacte