Transparència i protecció de dades

Objectius

L'objectiu de la jornada és proporcionar una visió general de les obligacions en matèria de publicitat activa a les quals han de donar compliment els ens locals, i de la conciliació de la publicació d'aquesta informació pública amb la protecció de dades de caràcter personal. En concret s'abordarà la preservació dels principis generals relatius al tractament de dades als portals de transparència dels ens locals. S'identificaran les males pràctiques més comunes en aquest àmbit i es proposaran criteris i pautes de correcció d'acord amb la normativa i els pronunciaments de les autoritats competents en la matèria.

També es proporcionaran recursos, modelatge i fonts d'informació per facilitar el compliment de la normativa de transparència i la normativa de protecció de dades.

 

Continguts

  • Aspectes generals de les obligacions de publicitat activa que estableix la normativa de transparència, dret d'accés a la informació pública i bon govern.
  • Principi de licitud del tractament en les publicacions al portal de transparència: Publiquem dades personals sense prou base jurídica?
  • Principi de minimització de dades personals en les publicacions al portal de transparència: Publiquem dades innecessàries i excessives per assolir la finalitat de transparència?
  • Principi de limitació i conservació de les dades: Conservem dades personals als portals de transparència més enllà del termini necessari per assolir la finalitat de transparència?
  • Principi d'informació i transparència en el tractament de dades: Informem adequadament els interessats que les seves dades es publicaran als portals de transparència?
  • Pautes i criteris de publicació d'informació als portals de transparència tenint en compte la protecció de dades

 

Docent

Pol Puigdomènech Clot. Tècnic de transparència i bon govern de la Diputació de Girona, professor associat del Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona i codirector del Postgrau en administració electrònica i govern obert al món local. Graduat en ciències polítiques i de l'Administració i Màster en administració i govern electrònic. En els darrers quatre anys ha treballat prestant assistència als ajuntaments de la demarcació de Girona en els àmbits de la transparència, la protecció de dades i el govern obert. Ha complementat la seva feina amb activitat docent i formativa en diversos cursos dirigits al personal al servei de les administracions públiques organitzats pel COSITAL, l'ACM i els consells comarcals i els ajuntaments, entre d'altres.

 

Destinataris

Al cos de secretaris, al col·lectiu de treballadors públics i a representants de l'Administració local i de tot el seu sector públic interessats en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l'Administració i la participació ciutadana.

 
 
 

Tornar

Certificat

S'expedirà un certificat d'assistència.

Dates i horari

20 i 27 d'octubre
de 9.30 a 11.30 h

Lloc

en línia - sessió telemàtica