Dret d'accés a la informació pública en l'àmbit local

Objectius

L'objectiu de la jornada és aprofundir en la naturalesa jurídica del dret d'accés a la informació pública regulat a les lleis de transparència; diferenciar el dret d'accés de la resta de regulacions especials de dret d'accés a la informació pública; conèixer el procediment de tramitació de les sol·licituds i expedients de dret d'accés a la informació pública en l'àmbit local amb una menció especial de l'aplicació de límits i de la protecció de dades; conèixer els òrgans que vetllen pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública, les seves funcions, la seva doctrina i els criteris interpretatius, i aprofundir en els casos més comuns en l'àmbit local.

 

Continguts

  • Aspectes generals del dret d'accés a la informació pública, regulacions especials, tramitació de sol·licituds i límit de la protecció de dades.
  • Casos pràctics en l'àmbit local sobre l'impacte del límit de la protecció de dades en la tramitació de sol·licituds i el règim especial dels càrrecs electes.

Docent

Carles San José Amat. Consultor i formador al sector públic en matèries de transparència, protecció de dades i procediment administratiu en general. Ha estat treballador públic de la Generalitat de Catalunya durant trenta-cinc anys, en cinc cossos diferents. Els darrers dotze anys va ocupar el lloc de cap d'inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). Ha complementat la seva feina amb l'activitat docent i formativa, tant en entorns presencials com virtuals, a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), preparant oposicions i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entre d'altres.

 

Destinataris

Al cos de secretaris, al col·lectiu de treballadors públics i a representants de l'Administració local i de tot el seu sector públic interessats en els àmbits de bon govern, transparència, modernització i millora de l'Administració i la participació ciutadana.

 
 
 

Tornar

Certificat

S'expedirà un certificat d'assistència.

Dates i horari

21 i 28 d'abril
de 9.30 a 11.30 h

Lloc

en línia - sessió telemàtica