La rehabilitació i la millora urbana (m4 del postgrau de polítiques d'habitatge)

Destinataris

El curs està destinat al cos tècnic dels ajuntaments i consells comarcals de la província de Girona relacionat amb l'àmbit de l'habitatge.

En cas que s'omplin totes les places, s'acceptaran com a màxim dues persones per ajuntament o consell comarcal.

 

Objectius

La qualitat dels habitatges i de l'entorn urbà on es troben són aspectes clau a tenir en consideració en l'acció pública per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. En un context de contenció i revisió de les noves extensions urbanes, cal posar l'atenció en la ciutat construïda i en les seves mancances i deficiències. L'objectiu d'aquest mòdul és analitzar els instruments de rehabilitació i millora urbana amb els quals es pot aconseguir que aquest entorn urbà gaudeixi dels estàndards mediambientals, funcionals i constructius adequats.

 

Programa

  • El dret a l'habitatge i el dret a la ciutat.
  • La nova agenda urbana.
  • Les polítiques de rehabilitació d'habitatges: sistema d'ajuts i mecanismes de foment.
  • L'economia circular en la rehabilitació residencial.
  • El programa de millora de barris.
  • Les operacions de remodelació de barris.
  • La millora de l'accessibilitat en el parc existent i en l'entorn urbà.
  • La rehabilitació funcional i l'habitabilitat.
  • La rehabilitació energètica.
  • La perspectiva de gènere en la millora urbana.

 

Directors

Josep Casas. Arquitecte, Màster en gestió i valoració urbana i membre de l'European Network of Housing Research (ENHR).

Jordi Bosch. Doctor arquitecte, llicenciat en ciències polítiques, diplomat en gestió i administració pública i membre de l'ENHR.

 

NOTA: Caldrà desenvolupar un treball de mòdul el contingut del qual s'adaptarà als interessos i la formació acadèmica de cada alumne/a.

 
 
 

Tornar

Inscripcions

Formalitzar inscripció

 

Les places són limitades a 25 assistents i les inscripcions són gratuïtes per als treballadors i treballadores de l'Administració local de la demarcació de Girona. Per poder obtenir el certificat d'assistència al curs cal haver assistit a un mínim del 80 % de les sessions.

Dates i horari

Els dimecres 10, 17 i 24 de març i 7, 14, 21 i 28 d'abril de 2021, de 10.00 a 14.00 h.
Excepte el 17 de març, que serà de 10 a 12 h i de 18 a 19.30 h.

Lloc

En línia.

Organitza

Secretaria de l'Escola Sert - Demarcació de Girona del COAC (Laura)
Tel. 972 41 28 96
Fax: 972 20 75 12
Adreça electrònica: esert.gir@coac.cat

coac

Servei d'Habitatge - Diputació de Girona
Tel. 972 18 48 56
Adreça electrònica: habitatge@ddgi.cat

Contacte