Convocatòria de la XIX edició del premi Joves Fotògraf(e)s

INSPAI, Centre de la Imatge, adscrit a l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, convoca la XIX edició del premi Joves Fotògraf(e)s, el qual té com a objectiu promoure i difondre els treballs fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de l'àmbit territorial de Catalunya. Aquesta aposta per la creació fotogràfica és un dels objectius d'INSPAI, conjuntament amb l'interès per, d'una banda, acostar la població a la fotografia des de totes les vessants, perquè pugui gaudir de les tendències de la producció fotogràfica actual, i, de l'altra, oferir als ajuntaments una proposta cultural mitjançant exposicions itinerants.

A qui s'adreça

Ciutadans

La convocatòria és oberta a les persones físiques que tinguin entre 18 i 30 anys, nascudes i/o empadronades en un municipi de Catalunya.

No es pot presentar a la convocatòria cap persona que hagi estat premiada en edicions passades. Tampoc no hi pot participar el personal funcionari o laboral de la Diputació de Girona ni dels organismes autònoms o entitats que en depenen.

No s'acceptaran projectes realitzats amb una antiguitat superior a tres anys ni projectes presentats en edicions anteriors.

Projectes

Cada participant pot presentar un sol projecte fotogràfic. No s'acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques.

Els projectes que es presentin no poden haver estat premiats en cap altre premi, concurs, certamen o convocatòria similar, ni tampoc seleccionats o nominats quan d'aquesta selecció o nominació hagi derivat o pugui derivar una exposició pública, una edició en un catàleg o la comunicació pública per qualsevol mitjà.

Accés al servei

La documentació es pot presentar des del 4 de maig al 12 de juny de 2020, ambdós inclosos, per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per concórrer a la convocatòria cal seguir les indicacions següents:

 

En línia, mitjançant els canals telemàtics previstos al web de la Diputació de Girona.

 1. Emplenar la instància genèrica mitjançant la qual se sol·liciti ser admès a la convocatòria i participar al premi Joves Fotògraf(e)s.
 2. Adjuntar-hi la documentació següent:
  1. Una fotocòpia del DNI.
  2. Si escau, el certificat que acrediti el requisit d'empadronament.
  3. El PDF «formulari inscripció» (cat.) (cast.) amb tots els camps emplenats.
  4. El PDF «model dades projecte» (cat.) (cast.) amb tots els camps emplenats.

ATENCIÓ - Per fer efectiva la inscripció en línia heu de tenir signatura electrònica o estar donats d'alta a idCAT Mòbil.

 

Presencialment, al Registre General de la Diputació de Girona.

 1. Emplenar i imprimir la instància genèrica mitjançant la qual se sol·liciti ser admès a la convocatòria i participar al premi Joves Fotògraf(e)s.
 2. Adjuntar-hi la documentació següent:
  1. Una fotocòpia del DNI.
  2. Si escau, el certificat que acrediti el requisit d'empadronament.
  3. El PDF «formulari inscripció» (cat.) (cast.) amb tots els camps emplenats.
  4. El PDF «model dades projecte» (cat.) (cast.) amb tots els camps emplenats.
 3. Lliurar els documents al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona), en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h).

Terminis

Obertura de sol·licitud : 04/05/2020
Tancament de sol·licitud : 12/06/2020

Més informació

https://www.inspai.cat/Inspai/ca/premi-joves-fotografs

Servei responsable

INSPAI, Centre de la Imatge

Documentació