Informació d'interès per al sector cultural i de l'educació, relacionada amb la situació extraordinària ocasionada per la COVID-19

Aquest apartat inclou enllaços a informació d'interès per al sector cultural i de l'educació, relacionada amb la situació extraordinària ocasionada per la COVID-19.

CULTURA

Informació de la Generalitat

 

Informació dels ajuntaments

 

EDUCACIÓ

Informació de la Generalitat

 

Informació dels consells comarcals

 

Informació dels ajuntaments