Cessió de trofeus, medalles i cinta d'abalisar per esdeveniments esportius

La Diputació de Girona col·labora en els esdeveniments i activitats esportives que promouen els ens locals de les comarques gironines mitjançant la cessió de trofeus, medalles i cintes per abalisar.

trofeus trofeus

Podeu consultar les característiques dels trofeus, medalles i cintes per abalisar en el document disponible a l'apartat documentació. [PDF]

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Ens locals i entitats esportives

Accés al servei

Per a la presentació de les sol·licituds cal utilitzar el formulari web de la Diputació de Girona:
www.ddgi.cat/materialesports

Terminis

Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini comprès entre els 3 mesos i els 30 dies naturals anteriors a l'inici de l'esdeveniment. No s'acceptaran les sol·licituds que estiguin fora d'aquest termini.

Normativa

  • Les sol·licituds de material s'han de presentar dins del termini comprès entre els 3 mesos i els 30 dies naturals anteriors a l'inici de l'esdeveniment.
  • La Diputació de Girona només concedeix trofeus i medalles per a aquells esdeveniments esportius en què hi hagi competició i que no estiguin destinats únicament als socis de l'entitat esportiva peticionària.
  • Només es pot fer una sol·licitud de trofeus i/o inflables per activitat esportiva.
  • Les entitats podran presentar un màxim de 4 sol·licituds anuals de trofeus.
  • L'entitat sol·licitant haurà de recollir els trofeus i/o les medalles durant els 15 dies anteriors a la data de celebració de l'esdeveniment esportiu.
  • La Diputació de Girona concedeix cinta d'abalisar quan l'esdeveniment esportiu del qual es tracti sigui una cursa en què calgui marcar el recorregut. L'organització de l'esdeveniment esportiu està obligada, un cop finalitzada l'activitat i en compliment dels criteris de sostenibilitat mediambiental, a retirar completament la cinta d'abalisar.

Documentació