Estudi infomatiu i estudi d'impacte ambiental del Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs. Variant d'Arenys d'Empordà i nou pont sobre el riu Fluvià

El Ple de la Diputació de Girona, en data 17 de desembre de 2019, ha aprovat inicialment l'estudi infomatiu i l'estudi d'impacte ambiental del Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs. Variant d'Arenys d'Empordà i nou pont sobre el riu Fluvià, amb un pressupost de 3.945.586,09 euros.

Servei responsable

Xarxa Viària

Documentació