S.4. Programa de formació en habitatge

El departament d'Habitatge de la Diputació organitza cursos de formació tècnica adreçats als empleats de l'Administració pública i a càrrecs electes, amb l'objectiu de donar a conèixer les diferents accions relacionades amb l'habitatge, l'urbanisme i l'arquitectura. Aquests cursos es poden impartir als mateixos ens locals, i permeten mostrar diferents experiències, tractar la normativa i les eines disponibles per desenvolupar les necessitats de gestió municipal, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament d'aquestes tasques i la gestió del dia a dia dels serveis.

A qui s'adreça

Ens públics

Ens locals de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs cal presentar una sol·licitud mitjançant el model normalitzat i especificar el tipus de formació que l'ens sol·licitant té interès a realitzar i quines matèries en concret vol tractar.

 

Aquests cursos s'organitzaran en el marc del Programa de Formació del Servei d'Habitatge, en funció de la disponibilitat pressupostària.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ajuntament.