S.1.3. Ocupacions irregulars

Assessorament en actuacions locals en l'àmbit de les ocupacions irregulars.

 

L'ocupació irregular és una situació en la qual una persona o grups de persones ocupen un habitatge que no és propietat seva sense cap títol jurídic que els empari i sense el consentiment del propietari.

 

Aquest fenomen ha deixat de ser un conflicte ocasional entre particulars, en el què l'administració només actuava en cas de malestar en el veïnatge o d'incompliment de normativa urbanística, de salubritat o risc en les persones, i s'ha convertit en una problemàtica reiterada en l'agenda pública local.

 

L'assessorament en l'àmbit de les ocupacions irregulars pot englobar les diferents actuacions recollides a continuació:

  • Anàlisi i diagnosi de l'ocupació irregular.
  • Actuacions locals.
  • Sessions de treball per al desplegament de les actuacions.

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs cal presentar la sol·licitud acompanyada de la informació i les dades necessàries per poder dur a terme el servei sol·licitat.

Els ens locals beneficiaris estaran obligats a:

  • Participar coordinadament un mínim de dues àrees/departaments de l'ens.
  • Garantir la participació dels tècnics i dels representants polítics de l'ens.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ajuntament.

Documentació