S.1.2. Habitatge buit

La mobilització de l'habitatge buit és un dels objectius principals dels ens locals per obtenir habitatge assequible i poder satisfer les necessitats d'habitatge de la població del municipi que no pot accedir a un habitatge del mercat privat.

L'existència d'habitatge buit genera problemàtiques de difícil gestió, com ara la degradació del parc vacant o l'ocupació irregular. En aquest sentit, els ens locals disposen de diferents recursos d'actuació per abordar aquesta problemàtica i generar més opcions d'accés a l'habitatge.

La prestació del pla de serveis se centra en l'assessorament en relació amb l'habitatge buit, englobat en les actuacions següents:

 • Anàlisi i diagnosi de l'habitatge buit per adquirir coneixement i poder centrar els esforços en el tema, segons el potencial de mobilització de cada municipi.
 • Actuacions locals: intervencions relacionades amb la incentivació de la mobilització de l'habitatge buit prèviament detectat.
 • Sessions de treball per elaborar documentació estandarditzada.

L'assessorament s'enfoca a oferir recursos mitjançant documentació estandarditzada relacionada amb:

 • Anàlisi de les dades dels estudis d'habitatge buit i del potencial de mobilització.
 • Modificació de les ordenances fiscals de l'impost sobre béns immobles: gravació o bonificació.
 • Programa de cessió d'habitatge del parc privat a l'Administració local.
 • Masoveria gestionada per l'ens local.
 • Informació a la ciutadania dels recursos de l'ajuntament per a la mobilització.
 • Assessorament general sobre les estratègies per a la mobilització, com ara programes de rehabilitació, optimització del parc d'habitatge, etc.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al servei, els ens locals han de presentar una sol·licitud, i els beneficiaris estan obligats a:

 • Facilitar les dades necessàries per poder dur a terme el servei sol·licitat.
 • Especificar un tècnic de referència per a les comunicacions i convocatòries de reunions de redacció i seguiment.
 • Complir amb el cronograma establert en la reunió inicial.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ajuntament.

Documentació