La planificació de les polítiques d'habitatge (M1 del postgrau de polítiques d'habitatge)

Objectius

El principal objectiu del curs és adquirir els coneixements teòrics i pràctics i les competències necessàries per convertir-se en un tècnic expert en polítiques d'habitatge. Atesa la naturalesa complexa del fet residencial i de les polítiques públiques que s'hi relacionen, aquesta especialització engloba les diferents fases del procés d'elaboració, execució i avaluació de les polítiques d'habitatge i es planteja des d'un enfocament multidisciplinari que comprèn tant els aspectes arquitectònics com urbanístics, socials, jurídics, tècnics i econòmics d'aquesta matèria.

 

Dotar els estudiants dels coneixements necessaris sobre els diferents instruments existents en planificació d'habitatge i, en particular, sobre les diferents escales d'intervenció de cada instrument, els seus horitzons temporals, els objectius que persegueixen, les fonts de finançament disponibles i els actors públics i privats relacionats amb la seva execució.

 

Programa

Sessió 1 (9 d'octubre de 2019)

 • 10:00h a 11:45h. La planificació de les polítiques d'habitatge a Catalunya.

  Ponent: Carme Trilla, Presidenta de la Fundació Hàbitat3 i de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona.

 • 12.15h a 14:00h. Els plans estatals d'habitatge.

  Ponent: Josep Casas, Arquitecte ENHR.

 

Sessió 2 (16 d'octubre de 2019)

 • Anul·lada per causes alienes a l'organització.

  Nova data: 18 de novembre de 2019

 

Sessió 3 (23 d'octubre de 2019)

 • 10:00h a 11:45h. Els instruments urbanístics de sòl i habitatge: en especial les reserves per habitatge protegit en el planejament.

  Ponent: Juli Ponce, Doctor en Dret, Dret Administratiu a l'UB i Director de l'Institut de Recerca TransJus.

 • 12:15h a 14:00h. L'actuació i planificació de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

  Ponent: Judith Grifeu, Doctora en Dret, Dret Administratiu a l'UAB i Directora de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

 

Sessió 4 (30 d'octubre de 2019)

 • 10:00h a 11:00h. Plans locals d'habitatge.

  Ponent: David Mongil, Cap de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona.

 • 11:00h a 12:00h. Planificació d'habitatges en municipis petits.

  Ponent: Anna Pla, Tècnica en promoció d'habitatge de la Diputació de Girona.

 • 12:00h a 14:00h. Taula rodona.

  Ponents: Joan Badia, Director d'Urbanisme de GMG. Paula Martí, Arquitecta de Celobert. Anna Pla, Tècnica en promoció d'habitatge de la Diputació de Girona. David Mongil, Cap de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona.

 

Sessió 5 (6 de novembre de 2019)

 • 10:00h a 11:45h. Les àrees residencials estratègiques.

  Ponent: Josep Armengol, Arquitecte, Sub-director General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà.

 • 12:15h a 14:00h. Eines per polítiques d'habitatge en la planificació urbanística.

  Ponent: Montse Hosta, Arquitecta experta en Urbanisme i Habitatge.

 

Sessió 6 (13 de novembre de 2019)

 • 10:00h a 11:45h. La relació entre demografia, demanda d'habitatge i planificació.

  Ponent: Juan Antonio Modenes, Doctor en Geografia a l'UAB i investigador associat al Centre d'Estusi Demogràfics.

 • 12:15h a 14:00h. El Pla d'Habitatge de Barcelona.

  Ponent: Javier Buron, Gerent d'Habitatge a l'Ajuntament de Barcelona.

 

Sessió 7 (18 de novembre de 2019)

 • 10:00h a 11:45h. La planificació local de les polítiques d'habitatge.

  Ponent: Agustí Jover, expert en ordenació territorial, urbanisme i habitatge.

 • 12:15h a 14:00h. La política d'habitatge a l'Àrea metropolitana de Barcelona.

  Ponent: Josep Mª Borrell Bru, Coordinador tècnic IMPSOL - AMB.

 

Sessió 8 (20 de novembre de 2019)

 • 10:00h a 11:45h. Obstacles i limitacions de la planificació de les polítiques d'habitatge.

 • 12:15h a 14:00h. Política, ètica i pràctica en la planificació de les polítiques d'habitatge.

  Ponents: Jordi Bosch, Doctor arquitecte de l'European Network of Housing Research (ENHR). Carles Murillo, Doctor en Literatura (Universitat d'Edimburg), professor de la Universitat de New Haven (Campus Barcelona).

 

NOTA: Una de les sessions serà una visita guiada a una empresa pública o administració que treballi per fer efectiu el dret a l'habitatge. Caldrà desenvolupar un treball de mòdul, el contingut del qual s'adaptarà als interessos i la formació acadèmica de l'alumne.

Destinataris

El curs està destinat a tècnics dels ajuntaments i consells comarcals de la província de Girona relacionats amb aquest àmbit.

 

En cas que s'omplin totes les places, s'acceptaran com a màxim dues persones per ajuntament o consell comarcal, i es prioritzaran els ajuntaments petits.

Inscripcions

Les places són limitades a trenta assistents i les inscripcions són gratuïtes per als treballadors de l'Administració local de la demarcació de Girona.

 

Per poder obtenir el certificat d'assistència del curs cal haver assistit a un mínim del 80 % de les sessions.

 

 

 

Tornar

Dates i horari

Els dimecres 9, 16, 23 i 30 d'octubre

i 6, 13 i 20 de novembre de 2019, de 10.00 a 14.00 hores (28 hores)

Lloc

Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Informació

Secretaria de l'Escola Sert - Demarcació de Girona del COAC (Laura)

 • Tel. 972 41 28 96
 • Fax: 972 20 75 12
 • Adreça electrònica: esert.gir@coac.cat

Servei d'Habitatge - Diputació de Girona

 • Tel. 972 18 48 56
 • Adreça electrònica: habitatge@ddgi.cat

Directors

Josep Casas. Arquitecte, màster en gestió i valoració urbana i membre de l'European Network of Housing Research (ENHR).

 

Jordi Bosch. Doctor arquitecte, llicenciat en ciències polítiques, diplomat en gestió i administració pública i membre de l'European Network of Housing Research (ENHR).

Contacte