Jornades sobre criteris d'accessibilitat a l'espai públic

Objectius

Aprofundir sobre els temes d'accessibilitat en espais públics: des dels carrers i places fins a l'accés dels edificis i experimentar què vol dir accessibilitat més enllà de les definicions normatives.

Programa

 

Jornada 1 : Dimarts 18 de juny de 2019

 

1.1 Introducció

 • Definició d'accessibilitat
 • Evolució de l'accessibilitat
 • Principis del Disseny Universal (Ron Mace, CUD, NCS University)
 • Axiomes sobre accessibilitat

1.2 Paràmetres d'anàlisi

 • Tipus de carrers, amplada lliure de pas/vorera, alçada lliure
 • Límits, paviments, pendents, guals de vianants
 • Elements urbanització, pilones i fitons, elements mobiliari urbà, zones infantils, punts perillosos
 • Indrets especials: parcs urbans, jardins i parcs naturals, platges, altres
 • Obres i bastides
 • Indisciplina viària

1.3 Normatives d'aplicació

 • Normatives
 • Orden VIV /561/2010, de 1 de febrero. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
 • Decret 135/1995, de 24 de març. Codi d'accessibilitat de Catalunya.
 • Llei 13/2014, de 3o d'octubre d'accessibilitat de Catalunya.
 • Terminis d'aplicació
 • Criteris generals
 • Intervencions en entorns existents
 • Criteri de proporcionalitat
 • Problemàtica d'aplicació

1.4 Anàlisi comparatiu de les normatives d'accessibilitat a l'espai públic

 • Canvis a destacar
 • Itinerari de vianants
 • Itinerari mixt de vianants i vehicles
 • Paviments
 • Paviment tàctil indicador (PTI)
 • Reixes, escocells i registres
 • Guals de vehicles
 • Problemàtiques i projectes

 

Jornada 2 - Dimarts 25 de juny de 2019

 

2.1 Realitat actual i exemples

 • La realitat actual de l'accessibilitat, una necessitat creixent en el parc construït.
 • Exemples i solucions.

2.2 Anàlisi dels diferents graus de mobilitat

Inscripció

Col·laboració

Departament d'Habitatge de la Diputació de Girona

MIFAS

Data i lloc de celebració

Dates de celebració

 • 18, 25 de juny de 2019

 

Lloc de celebració

 • Sala Rafael Masó, Demarcació de Girona del COAC

Ponents

Marta Garcia-Milà Mateu, arquitecta de la Secció d'Accessibilitat de la Diputació de Barcelona.

M. Mercè Corominas, arquitecta.

Albert Carbonell, president de MIFAS.

Anna Ma. Guillén, vicepresidenta de MIFAS.

Josep Planiol, vocal de MIFAS.

Contacte

 

 

 

Tornar