Curs d'introducció al QGIS. Cartografia i dades alfanumèriques associades

Objectius

Durant el curs de QGIS de nivell mig, es repassaran conceptes i eines bàsiques per a la creació, edició, anàlisi i representació de dades amb QGIS, a la vegada que s'introduirà en l'ús d'eines i rutines de nivell mig, i avançat. També es treballarà amb les diferents opcions que ofereix QGIS per a la publicació en entorns web dels mapes elaborats. QGIS és programari lliure i gratuït desenvolupat per una àmplia comunitat de desenvolupadors d'arreu del món, havent-se consolidat en l'alternativa més sòlida i àmpliament utilitzada com a alternativa a les tradicionals solucions de programari SIG privatiu.

Programa

Tema 1: Repàs a l'entorn de treball de QGIS 3.4

 • Introducció breu a l'entorn de treball de QGIS
 • Les propietats d'un projecte
 • Novetats de la versió 3.4 (LTR - Long Term Release)

Tema 2: Treballem amb dades vectorials amb QGIS

 • Creació de capes amb nous formats vectorials («switchfromshapefile»)
 • GeoJSON
 • Geopackage
 • SpatiaLite
 • Importació i estructuració de fitxers CAD
 • Geocodificació d'entitats vectorials
 • Edició de geometries
 • Edició d'atributs alfanumèrics mitjançant expressions
 • Enllaços i relacions de taules d'atributs
 • Configuració d'accions

Tema 3: Simbolització i etiquetatge d'entitats vectorials

 • Aplicació de tècniques de simbolització directa
 • El·laboració i disseny d'estils i símbols, i gestió de les galeries d'estils
 • Aplicació de tècniques d'etiquetatge directe
 • Aplicació de tècniques de simbolització i etiquetatge «mitjançat regles»
 • Altres tipologies de simbolització i representació de dades

Tema 4: Eines de geoprocessament de capes i entitats vectorials

 • Principals eines de geoprocessament vectorial
 • Creació d'àrees d'influència o buffers
 • Retalls de capes
 • Interseccions de capes
 • Diferències espacials
 • Dissolucions d'entitats i unió de capes
 • Altres eines de geoprocessament per a l'edició i anàlisis de dades
 • Ús del modelador gràfic de QGIS

Tema 5: Tècniques de digitalització

 • Digitalització bàsica amb QGIS
 • Digitalització avançada amb QGIS
 • Digitalització per coordenades, distancies i angles.
 • Edició de metadades

Tema 6: Disseny i visualització de dades

 • Disseny de composicions de mapes
 • Visualització de dades 3D
 • Generació d'atles (cartografia per fulls)

Tema 7: Complements per a la publicació de dades i projectes

 • Preparació del projecte per a la publicació
 • Eines i complements per a la publicació de dades

Tema 8: Ampliació de les funcionalitats bàsiques de QGIS

 • Instal·lació i ús dels complements de QGIS
 • Instal·lació i ús de nous paquets d'eines des de la caixa d'eines de processament de QGIS

Organització

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona

Col·laboració

Departament d'Habitatge de la Diputació de Girona

Data i lloc de celebració

Dates de celebració

 • 14, 21 de maig de 2019
 • 4, 11 de juny de 2019

 

Lloc de celebració

 • Aula d'Informàtica, Demarcació de Girona del COAC

Ponents

Lluís Vicens, Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica UdG.

Contacte

 

 

 

Tornar